Hero Image

Varma växter undersöks med satellit

Publicerad
2015-11-24
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

När växter omvandlar solljus och koldioxid till energi, avger de värme. Processen ska
undersökas med den nya satelliten FLEX, för att ännu mer noggrant ta reda på hur jorden mår. Uppsändningen av FLEX planeras till 2022.


När jordens befolkning växer, ökar också påfrestningen på miljön. Människor måste kunna nyttja naturen för att kunna odla mat och djuren behöver en fungerande vegetation för att hitta föda. Med hjälp av ESAs nya satellit FLEX, Fluorescence Explorer, ska satellitbilder av växter ge oss svar på hur naturen mår. Instrumenten på satelliten ska göra det möjligt att studera den värmealstrande process som växter genomgår när de omvandlar energi från solljus till syre, kolhydrater och vatten. Genom att ta bilder av processen med satellitkamera går det att ta reda på hur både växten och området omkring den mår. Syftet med FLEX insamling av satellitbilder är att få en bättre förståelse för hur jorden fungerar som ett ekosystem.  Bild: Så här kan satellitbilderna komma att se ut. Det röda visar ett område där vegetationen är utsatt för hög påfrestning. Källa: ESA.

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen