ESA-konferens om fjärranalys hero

ESA-konferens om fjärranalys

ESA-konferens om fjärranalys
Publicerad
2013-09-13
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Rymdstyrelsens Göran Boberg har varit på ESA-konferensen Living Planet Symposium i Edinburgh. Det handlar om fjärranalys, och självklart har Göran skickat en rapport hem till oss.Tjena!


Symposiet är ett jättestort arrangemang som hålls vartannat år och
som växer hela tiden i takt med att ESA sänder upp fler och fler
jordobservationssatelliter. Allt mer data blir tillgängligt för nya
forskargrupper och användare. Det pratas här om cirka 1800 deltagare
under veckan och vissa föredrag drog så mycket folk att det knappt fanns
ståplatser kvar. ESA har lyckat fylla hela nio parallella sessioner med
föredrag från morgon till kväll och ända fick 90 % av
intresseanmälningarna för föredragen hänvisas till posterutställningen
istället. 


Den svenska närvaron är också mer påtaglig i år än tidigare, både med
deltagare, föredrag och posters. Rymdstyrelsen har i år stöttat
forskarnas deltagande på symposiet med resebidrag. 


Kjell Wester från Brockmann GEomatics (bilden) passade på att
arrangera en hel monter i utställningsdelen för att göra reklam för
företagets tjänster. Tre, fyra fjärranalysbaserade tjänster beskrevs i
montern. De fungerar som beslutsunderlag för länsstyrelserna för att
underlätta och förbättra deras naturvårdsarbete. 


Kjell är lite luttrad och säger att han var här redan för 25 år sedan
på en liknande tillställning och tycker att det inte hänt så väldigt
mycket sedan dess på så sätt att många fjärranalytiker fortfarande
arbetar med samma saker. Nya data och nya index men arbetet är i stor
utsträckning fortfarande nära knutet till teknik och forskning och det
har varit lite svårt att föra ut data i praktisk användning och nytta,
tycker Kjell. Föredrag och posters handlar ofta om vad man KAN göra men
Kjell har fått en hel del positiv respons från besökare för att de
faktiskt GÖR något användbart också.


Mot detta kan användas att det faktiskt under hela symposiet har rullat en hel session som handlar om Copernicus
och olika tillämpningar av det programmet. Även forskningens behov av
data från Copernicus har behandlats. Detta visar att även om
fjärranalystekniken och Living Planet Symposium fortfarande står
forskningen nära så är ett skifte på gång med mer och mer hur data från
fjärranalyssatelliter kan användas för praktisk nytta.


/Göran Boberg

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen