Slutresultat från SOLAR-projektet hero

Slutresultat från SOLAR-projektet

Slutresultat från SOLAR-projektet
Publicerad
2013-06-13
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

När vi nu fått ner experimentet och plockat ut våra lödprover började en helt ny fas av projektet - nämligen att analysera proverna och kunna analysera hur bra vi faktiskt lyckats med våra lödningar.

För att kunna dra några slutsatser om hur mycket ”voids” eller hålrum som fanns i proverna åkte vi till ett laboratorium tillhörande Kemi-Tornio University of Applied Sciences där vi tittade på lödningarna var för sig med röntgen. Kvalitén på en lödning kan också till stor grad bedömas av att titta på hur matt eller blank ytan är så av den anledningen använde vi oss också av ett mikroskop.

På bilden (ovan) från mikroskopet kan man tydligt se att proverna gjorda under tryck är blanka vilket tyder på en bra lödning medan de gjorda i vakuum är matta. Mattheten beror på att det tar för lång tid för vakuumproverna att stelna när det inte finns någon luft som kan leda bort värmen.
 


Bild: Röntgenbilder av proverna. Källa: SOLAR.

Från röntgenbilderna såg vi att vakuumprover som genomfördes på jorden gav mycket liten del hålrum precis som förväntat. Man kan också se att provet har varierande densitet (ser ut som nålar) på grund av att det tog för lång tid att stelna. Det är dock inte sprickor och ser värre ut än vad det är eftersom det inte försämrar kvalitén alltför mycket. Däremot vid låg gravitation ger de trycksatta proven mycket dåligt resultat vilket var det motsatta från vad vi hade väntat oss.

Varför resultatet blev det motsatta mot vad vi fick på jorden har vi hittills bara spekulerat om, men vad som kanske är mest intressant är att vi lyckades skapa bättre lödningar i trycksatt miljö under låg gravitation än under markförhållanden. Detta tyder på att rymdkvalificerade lödningar kan göras även under låg gravitation vilket skulle öppna upp möjligheter för reparationer på bemannade rymdfarkoster. Den 9e juni åker vi ner till Thun i Schweiz för att presentera resultatet på ett symposium. Vi ska efter det bedöma hur resultatet kan användas och vad som kan göras fortsättningsvis för att ytterligare utforska det här området. Kanske återkommer vi efter det!

Vill du läsa mer om oss under tiden så kan du göra det här.

Tack för den här gången!

/Anders Svedevall, projektledare SOLAR

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen