Christer får nytt toppjobb! hero

Christer får nytt toppjobb!

Christer får nytt toppjobb!
Publicerad
2010-02-04
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Christer Fuglesang lämnar sin stationering hos NASA i Houston och flyttar tillbaka till Europa sommaren 2010.


Christer Fuglesang tillträder en ny tjänst som chef för enheten för forskning och tillämpning inom ESA:s avdelning för bemannad rymdfart i maj 2010.


Fuglesangs nya arbetsplats blir på det Europeiska rymdteknikcentret, ESTEC i Nederländerna. De nya arbetsuppgifterna innebär att Christer Fuglesang får en nyckelroll i att definiera och prioritera Europeiska forskningsprojekt inom ramen för bemannad rymdfart t.ex. experiment ombord på rymdstationen ISS.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen