Lucka 7 - Visste du att rymdtoaletter hjälper benmärgstransplantationer? hero

Lucka 7 - Visste du att rymdtoaletter hjälper benmärgstransplantationer?

Publicerad
2009-12-07
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:
Lucka 7

Jo du läste rätt... rymdtoaletter har faktiskt gett säkrare benmärgstransplantationer. Det hela har att göra med renlighet. En rymdfarkost är ju ett slutet system och då är det jätteviktigt att avfallet från toaletter behandlas på ett säkert och även det slutet sätt. Smittor från avfallet kan annars äventyra hela uppdraget.

Samma sak är det på avdelningar för benmärgstransplantationer, de måste också vara extremt
rena. Det beror på att patienterna där har ett konstgjort försvagat
immunsystem för att transplantationen ska gå att genomföra.

Så genom att använda teknik utvecklad för rymdtoaletterna går det att ha toaletter
nära patienterna utan att riskera att bakterier från avfallet orsakar
infektioner eller andra problem.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen