Uppdrag till Rymdstyrelsen analys av Esrange

Redovisning av uppdrag till Rymdstyrelsen från Regeringen att beskriva och analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter av en utökad förmåga vid Esrange.
Uppdrag till Rymdstyrelsen analys av Esrange
Esrange
´
Publicerad
2020-06-17
Dela artikel:

En utökad förmåga på Esrange har många fördelar för Sverige, för regionen och för Svenska Rymdaktiebolaget (hädanefter SSC). Det är Rymdstyrelsens uppfattning att utvecklingen på Esrange är rimlig, naturlig och önskvärd av flera skäl och vi välkomnar att arbetet med rymdstrategin går vidare.

De strategiska mål och insatser som beskrivs i regeringens skrivelse om en strategi för svensk rymdverksamhet[1] bör genomföras i sin helhet men några åtgärder bör genomföras parallellt med utvecklingen på Esrange. Här föreslagna åtgärder är inte föranledda av den utökade förmågan på Esrange enbart. Men en utökad förmåga på Esrange kan bli en utrikes-, säkerhets eller försvarspolitisk belastning utan dessa åtgärder.

En utökad kapacitet på Esrange med satellituppskjutning kan ge upphov till flera olika scenarier utifrån ett försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Det ger en potentiellt starkare position från vilken Sverige kan påverka internationell politik. Därtill möjligheter till ny forskning och teknikutveckling inom försvars- och säkerhetsområdet. Det kan också öka möjligheterna inom olika internationella försvarssamarbeten, både när det gäller försvarsindustri och försvarsmateriel.

En utökad förmåga på Esrange innebär också att Sverige blir en tyngre rymdnation och utvecklingen på Esrange kan inte ses uteslutande ur möjligheternas perspektiv. Det kommer att vara av intresse för både näraliggande och mera avlägsna makter att följa hur infrastrukturen används, vilka länder får tillgång till basen för att skicka upp bärraketer och vilka satelliter som sänds upp. För att kunna vidareutveckla Sverige som rymdnation behöver en rad åtgärder som redan presenterats i regeringens rymdstrategi genomföras för att förbättra och koordinera analys, studier, forskning och policyutveckling på området.

[1] Regeringens skrivelse 2017/18:259.

Dokument