Forskning och innovation för framtiden

Forskning och innovation är avgörande för att ge samhället den kunskap som behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningarna. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova lämnar nu ett gemensamt inspel med förslag för en forsknings- och innovationspolitik för ett hållbart samhälle.
Forskning och innovation för framtiden
Nasa
Publicerad
2019-10-31
Dela artikel:

Globala och nationella samhällsutmaningar förändrar förutsättningarna för hållbar utveckling, tillväxt och välfärd i Sverige och världen. På tio år ska vi ställa om för att uppfylla målen i Agenda 2030. För att lyckas med omställningen behöver vi förändra sättet vi lever och organiserar samhället på.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Rymdstyrelsen har i en rapport gjort en djupare analys och presenterar förslag inom myndighetens ansvarsområde. Du kan läsa rapporten här:

Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forskningspolitik