Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forskningspolitik

En satsning på rymden är en satsning på jorden – för vårt samhälle, vår miljö och vår framtid.
Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forskningspolitik
NASA Earth Observatory/Joshua Stevens; NOAA National Environmental Satellite, Data, and Information Service.
Publicerad
2019-10-31
Dela artikel:

En ambitiös, samordnad nationell rymdverksamhet bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 samt att upprätthålla en plats som en ledande kunskapsnation. Regeringen har gett Rymdstyrelsen uppdraget att göra en analys och komma med rekommendationer inom myndighetens ansvarsområde som kan bidra till regeringens forskningspolitik (U2019/01906/F). Rymdstyrelsen svarar med rapporten U2019-01906-F Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forskningspolitik på detta uppdrag.

Samhället är beroende av en väl fungerande rymdverksamhet för nyttor och tjänster vi tar för givna, som navigation, väderprognoser och global kommunikation. I kriser och katastrofer är rymdinfrastrukturen och rymddata en omistlig strategisk resurs som bidrar till att skydda utsatta samhällen och till att reducera mänskligt lidande i betydande omfattning. Förutom en stark grundforskning stödjer forskning och innovation inom rymdområdet människors vardag och framtid på ett genomgripande sätt, och är oersättliga för att förstå och åtgärda globala utmaningar som klimatförändring, miljöförändring och förlust av biodiversitet.

Rymdstyrelsen presenterar med detta underlag flera förslag för att genomföra den svenska nationella rymdstrategin. Här är rymdverksamheten även ett medel för att stimulera tillväxt, stärka konkurrenskraft och stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation. Dessutom leder förslagen till en stärkt samverkan i samhället för att ta tillvara hela samhällets intressen i rymdverksamheten.

Rymdstyrelsens rapport är en utvecklad del av Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnovas och Rymdstyrelsens gemensamma inspel med förslag för en forsknings- och innovationspolitik för ett hållbart samhälle.

Läs mer om det gemensamma inspelet på Vetenskapsrådets hemsida

Rymdstyrelsens strategi