EU-kommissionen föreslår 16 miljarder euro till rymdprogram 2021 - 2027

EU-kommissionen föreslår en budget på 16 miljarder euro för att upprätthålla och utveckla EU:s rymdprogram under åren 2021-2027.
Publicerad
2018-06-13

Om man tittar närmare på budgetens poster ser man att satellitnavigeringsprogrammet Galileo/EGNOS föreslås få en budget på 9,7 miljarder euro, jordobservationsprogrammet Copernicus 5,8 miljarder euro och GOVSATCOM/Space Situational Awareness 0,5 miljarder euro.

Följande mål läggs fram av EU-kommissionen:

  • Kommissionen vill att EU ska fortsätta vara en global ledare inom rymd.
  • Främja en stark och innovativ rymdindustri i Europa.
  • Vidhålla Europas autonoma, pålitliga och kostnadseffektiva tillgång till rymden.
  • Skapa en ny europeisk rymdmyndighet vid sidan av Esa, för att hantera de operationella rymdprogrammen.

Förslaget till nytt sammanhållet rymdprogram med tillhörande budget kommer förhandlas med ministerrådet och Europaparlamentet. EU-kommissionen förväntar sig en överenskommelse om budgeten under 2019 för att underlätta en smidig övergång från den nuvarande långtidsbudgeten.

Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens webbplats