RyT 2008, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2008, rymdtekniska tillämpningar

Två beviljade projekt 2008

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Korskorrelatorer för rymdapplikationer

Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

MAPR "Mapper", En äkta mjukvaruradioplattform för satellitkommunikation och satellitnavigering

Dnr
167/08
Företag
ÅSTC Aerospace AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr