Två beviljade projekt 2008

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Korskorrelatorer för rymdapplikationer

Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

MAPR "Mapper", En äkta mjukvaruradioplattform för satellitkommunikation och satellitnavigering

Dnr
167/08
Företag
ÅSTC Aerospace AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr