Tre beviljade projekt 2011

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

Nästa generations MEMS-motorer för satelliter

Dnr
179/11
Företag
NanoSpace AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

MWIR T2SL för rymdapplikationer

Dnr
177/11
Företag
IRnova AB
Total
1 500 000 kr