Användardelen 2012 hero
ESA
Innovation

Användardelen 2012

Nio beviljade projekt 2012

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Geoland 2

Dnr
222/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
300 000 kr
Projektnamn

Saccess data for development of time series methods in preparation for monitoring of forest with Sentinel 2

Dnr
219/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
480 000 kr
Projektnamn

Developing classification methods for the mapping of N2000 coastal habitats, using SPOT-5 from Saccess

Dnr
217/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
155 000 kr
Projektnamn

Incorporating scientifics RS results into a production line for classification of natur types

Dnr
216/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
370 000 kr
Projektnamn

Satellite-based Crop Damage Estimation

Dnr
215/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
325 000 kr
Projektnamn

Monitoring of palsa degradation using very high-resolution satellite data

Dnr
212/11
Företag
Brockman Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Analysis of damages on riparian vegetation caused by flooding and the invasive Oomycete Phytophthora alni

Dnr
210/11
Institution
ArtDatabanken
Totalt beviljat bidrag
435 000 kr
Projektnamn

MERIS data for monitoring of Lake Bolmen and support of the ware treatment processes at Sydvatten AB

Dnr
204/11
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
330 000 kr