Nio beviljade projekt 2012

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Geoland 2

Dnr
222/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
300 000 kr
Projektnamn

Saccess data for development of time series methods in preparation for monitoring of forest with Sentinel 2

Dnr
219/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
480 000 kr
Projektnamn

Developing classification methods for the mapping of N2000 coastal habitats, using SPOT-5 from Saccess

Dnr
217/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
155 000 kr
Projektnamn

Incorporating scientifics RS results into a production line for classification of natur types

Dnr
216/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
370 000 kr
Projektnamn

Satellite-based Crop Damage Estimation

Dnr
215/11
Företag
Metria
Totalt beviljat bidrag
325 000 kr
Projektnamn

Monitoring of palsa degradation using very high-resolution satellite data

Dnr
212/11
Företag
Brockman Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Analysis of damages on riparian vegetation caused by flooding and the invasive Oomycete Phytophthora alni

Dnr
210/11
Institution
ArtDatabanken
Totalt beviljat bidrag
435 000 kr
Projektnamn

MERIS data for monitoring of Lake Bolmen and support of the ware treatment processes at Sydvatten AB

Dnr
204/11
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
330 000 kr