Vill du vara med i vårt Skolråd?

Vi på Rymdstyrelsen håller på att utveckla vår skol- och utbildningsverksamhet. Vi producerar läromaterial och är med och arrangerar utbildningar. Sverige har i flera år varit en del av Nordic Esero. Det är den europeiska rymdorganisationen Esas utbildningssatsning i de nordiska länderna. För varje år som går har rymdintresset från svenska lärare och elever ökat och allt fler vill gå utbildningar som fokuserar på rymden. Därför har vi bestämt att under nästa år undersöka möjligheterna att starta ett eget Esero i Sverige och nu behöver vi din hjälp som lärare, var med i vårt Skolråd!
Publicerad
2019-11-13
Dela artikel:

Ett svenskt Esero skulle göra det möjligt att i högre grad utveckla lärarfortbildningar som är mer anpassade efter den svenska läroplanen och de behov som finns. Det skulle också öka flexibiliteten att utveckla skolprogram och annan rymdrelaterad verksamhet som passar den svenska skolan. Riksdagen har i den nya rymdstrategin sagt att Rymdstyrelsen ska inspirera unga kvinnor och män att söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Sverige ska också vara ett föregångsland när det gäller att ge likvärdiga möjligheter för kvinnor och män att satsa på en karriär inom rymdverksamhet. Ett svenskt Esero skulle öka dessa möjligheter och ge barn och unga en möjlighet att lära sig mer om rymden redan i förskolan och vidare upp genom grund- och gymnasieskolan.

Hur ska vi utforma ett svenskt Esero, vad vill lärare att vi ska satsa på? Vilka organisationer och företag ska vi samarbeta med? Dessa och många fler frågor vill vi bolla och diskutera med dig. Därför tänker vi starta ett Skolråd som ska bestå av en liten grupp lärare som tycker att rymden är det mest spännande som finns och som vill vara med och utveckla rymdintresset i Sverige.

Vi söker dig som är utbildad lärare eller fritidspedagog och som arbetar i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Vi vill gärna få till en mix av olika åldrar och stadier i gruppen. Tycker du att det låter intressant att ingå i vårt skolråd? Skicka ett mail till perina.stjernlof@snsa.se senast den 15 december 2019 och berätta lite kort om dig själv och vad du skulle bidra med i vårt Skolråd.