Lyckade uppsändningar av Bexus-26 och Bexus-27 från Esrange

Två Bexus-ballonger med sammanlagt sju studentexperiment från Belgien, Polen, Sverige och Tyskland sändes upp från Esrange den 17 och 18 oktober 2018. Uppsändningarna genomfördes inom ramen för det svensk-tyska programmet Rexus/Bexus, som genomförs i samarbete med Esa och är öppet för studenter i alla Esas medlemsländer och samarbetsländer.
Kristine Dannenberg
Bexus-27 på väg upp mot stratosfären den 18 oktober 2018.
Publicerad
2018-10-30

Det var en riktigt spännande vecka för de sju studentgrupper som hade designat och byggt egna experiment under ett helt år. Vägen fram till flygfärdiga experiment var snarlik ett riktigt rymdprojekt med flera redovisningar inför expertpaneler och framställning av teknisk dokumentation. De sista förberedelserna på Esrange var extra utmanande då nedräkningen startade mitt i natten för att hinna med uppsändning tidigt på morgonen, innan vindarna blev alltför starka. Alla experiment fungerade väl i samband med flygningen, och i de flesta fall återstår en noggrann analys av insamlade data.

Du kan läsa mer om Rexus- och Bexus-programmen här.

Den första ballongen var Bexus-26 med experimenten OSCAR Q-LITE (Hasselt University, Belgien), TUBULAR (Luleå tekniska universitet) och IMUFUSION (Hochschule Nordhausen, Tyskland).

Syftet med belgiska OSCAR Q-LITE var att utveckla och testa en ny optisk sensor framställd av moderna kolbaserade material. Det svenska experimentet TUBULAR (Alternative AirCore Atmospheric Trace Gas Sampling) hade två olika system ombord för att samla in atmosfäriska prover. Experimentet genomfördes i samarbete med det finska meteorologiska institutet FMI.

Large Image

Avstämning i ballonghallen Domen efter bärgningen av de två gondolerna (dessa syns i de två hörnen högst upp).

Ett av systemen fungerade mycket väl och samlade in prover från atmosfären. Det andra systemet hann inte samla in några luftprover gå grund av problem med pumpen. Studenterna var ändå nöjda med resultatet och såg denna flygning som ett viktigt, och till en stor del lyckat test av det nya konceptet. Det tyska experimentet IMUFUSION (Reliable, miniaturised and universal localisation system for aerial vehicles) testade sensorer för framtida behov inom bland annat luftfart.

Bexus-27 sändes upp dagen därpå och hade fyra experiment ombord, LODESTAR (Uppsala universitet), LUSTRO (Warsaw University of Technology, Polen), WHB (FH Aachen University of Applied Sciences, Tyskland) och QUEST (Universität Würzburg, Tyskland).

Det var första gången som studenter från Uppsala universitet deltog i programmet. Syftet med deras experiment LODESTAR (high aLtitude experiment On cosmic raDiation inducEd defectS in CIGS solar cells wiTh high precision meAsuRements) var att detektera kosmisk strålning och titta på dess inverkan på solceller. Det polska experimentet LUSTRO (Light and Ultraviolet Strato-and-Tropospheric Radiation Observer) studerade UV-strålning med hjälp av nya sensorer. Experimentet WHB (Die Wirkung der Höhenlage auf Bakteriensporen) letade efter bakterier och sporer i atmosfären. Studentteamet gjorde stora ansträngningar för att hålla ballonggondolen och de övriga experimenten rena – dessa tvättades med sprit med jämna mellanrum. En så ren och fin Bexus-gondol har man aldrig haft tidigare. Det andra tyska experimentet på Bexus-27, QUEST (Quadspectral Unaided Experimental Scanner of Topography), testade ett system för kartering av landområden täckta med vegetation, snö och sten, med hjälp av insamling av bilder och efterföljande bildanalys.

De slutliga resultaten från Bexus-26 och Bexus-27 kommer att redovisas i samband med nästa raket- och ballongsymposium i Essen, Tyskland, i juni 2019.