Studerade de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär

Astrid 1 skulle studera de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär. Instrumenten bestod av ett avbildande neutralpartikelinstrument (PIPPI), en liten kamera för ultraviolett och visuellt ljus (MIO) och en elektronspektrometer (EMIL). Förslaget att uppkalla dessa efter Astrid Lindgrens figurer kom faktiskt från en rysk deltagande forskare.
´
Publicerad
2018-03-01
Uppdaterad
2018-05-21
Dela artikel:

Uppsändning: januari 1995
Missionen avslutades: mars 1995