Satellitdata väger tungt i ny klimatrapport

Satellitdata väger tungt i ny klimatrapport
Publicerad
2013-09-30
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

När FN:s klimatpanel i fredags (2013-09-27) lade fram sin femte rapport står satellitdata för en stor och viktig andel av bedömningsunderlaget. Fjärranalyssatelliter har förmågan att regelbundet analysera klimatsystemen över hela jorden, även i trakter som är svårtillgängliga såsom polarområdena.  Utbredningen av havsisen, men även tjockleken på isen och glaciärernas ismassor kan nu mätas med ESA- satelliten Cryosat som har varit i drift sedan november 2010. Cryosats mätningar ligger bakom alarmerande fakta om att sommarisen de senaste åren har blivit allt mindre i omfattning men även tunnare (se bilden). Data från Cryosat har medfört att forskarna har behövt revidera sina modeller för i vilken takt havsisen minskar till följd av klimatförändringar (svart linje i diagrammet). Sverige bidrar till Cryosat, som har fått en långt viktigare roll nu än då den beslutades att tillverkas. Cryosat har också hittat en 80 m djup krater under isen i Antarktis! Data från Cryosat tas emot i Kiruna. Cryosatdata är fritt tillgängliga för alla.

Fjärranalyssatelliter som Cryosat och Jason (som görs i samarbete mellan Europa och USA) kan också bidra till att öka kunskaperna om en annan av mänsklighetens ödefrågor – havsnivåhöjningen. Ett varmare hav tar större plats och den ökande avsmältningen till följd av klimatförändringar leder till mer vatten i haven. Takten i havsnivåhöjningen ger mycket viktiga data för att planera världens kustsamhällena till en högre strandlinje.