Rymddataanvändare: nyhetsbrev december 2018

I december månads nyhetsbrev finns nyheter om rymdutlysning inom Horisont 2020, öppen källkod för jordobservation och om hur dataexploateringen tar steget ut i rymden.
Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Publicerad
2018-12-13

Du kan också få detta nyhetsbrev i din mejlkorg en gång per kvartal genom att skriva upp dig här.

Rymdutlysning inom Horisont 2020

Inom Horisont 2020 finns det öppna utlysningar omfattande mer än 240 miljoner euro med inriktning mot forskning och utveckling av rymdinfrastruktur och dataexploatering. Ett flertal utlysningar är direkt kopplade till dataexploatering kopplad till Copernicus, jordobservation och klimatförändringar. Utlysningarna ger stora möjligheter till att höja kapacitet och konkurrenskraft hos deltagande organisationer.

Läs mer

 

Öppen källkod för jordobservation

Trenden går mot att allt mer funktionalitet för dataexploatering och jordobservation tillgängliggörs som öppen källkod. Det påverkar affärsmodeller och var det egentliga värdet skapas. Det sker en förflyttning av värdeskapande från den enskilda funktionen, som delas med andra, till att värde skapas i de system som tillgängliggör information och skapar mervärden hos kund. Genom öppen och datadriven innovation kan utvecklare tillsammans skapa funktionalitet och bygga upp kunskap som de inte har resurser att utveckla var för sig.

Läs mer

 

Dataexploateringen tar steget ut i rymden

Med utvecklingen av speciella processorerenheter för artificiell intelligens tar den steget ut i universum. En ”BrainSat” med Intels Myriadprocessor för datorseende skall skickas upp av Esa under nästa år. Google har processorenheter specifikt byggda utifrån Tensorflow, en AI mjukvara för bildanalys. Sedan tidigare finns det omborddatorer och mjukvara, från svenska utvecklare, med syftet att minska behoven av datanedladdning. Med de nya AI-processorerna och smarta omborddatorer kan effektiviteten i dataexploateringen öka ytterligare.

Läs mer

 

Common Agricultural Policy (CAP) följs med rymddata

Användningen av rymddata för övervakningen av jordbruksstödet inom EU förväntas öka efter regeländringar. En del av jordbruksstödet inom EU har sedan tidigare granskats med satellit. Det har genom åren både varit manuellt uppmätta arealer och automatiserad grödtolkning. Med den kombinerade kapaciteten hos Sentinel 2 och -1 kan ytterligare fokus läggas på dataexploatering, både vad det gäller att kontrollera grödor, men även genomförda skötselåtgärder.

Läs mer

 

Amazon ger sig in i marksegmentet

Amazon ger sig in i marksegmentet och erbjuder tjänster som kopplar ihop satelliterna med Amazons molntjänster. Det innebär enligt Amazon att nedladdning och dataexploatering blir betydligt enklare och billigare än idag och att hela processen från att beställa data till färdig analys kan göras i samma infrastruktur.

Läs mer