RACE Dashboard Challenges 2021

Den rådande pandemin utgör en oöverträffad utmaning med allvarliga samhälleliga och socioekonomiska konsekvenser. För att kasta nytt ljus över dessa förändringar har den europeiska rymdorganisationen ESA och den Europeiska kommissionen arbetat nära tillsammans för att skapa tjänsten ”Rapid Action Coronavirus Earth observation”. Plattformen använder satellitdata från jordobservation för att mäta effekterna av pandemins påtvingade karantäner på olika sätt samt hur världen efter pandemin kommer att se ut.
Illustration av ett coronavirus
ESA
Publicerad
2021-04-21
Dela artikel:

Plattformen möjliggör övervakning av viktiga miljöparametrar - såsom luft- och vattenkvalitetsförändringar, ekonomiska och mänskliga aktiviteter inklusive industri, sjöfart, byggsektorn, trafik samt jordbruksproduktivitet.

En av plattformens funktioner möjliggör exemeplvis spårning av luftföroreningar över hela världen. Med hjälp av data från Copernicus Sentinel-5P-satelliten visar kartan de genomsnittliga kvävedioxidkoncentrationerna över större städer och regioner över hela världen.

Nu pågår datautmaningar där användare tar hjälp av plattformen för att svara på ett gäng frågor. Utmaning nummer två består av hur man kan kombinera socioekonomiska indikatorer till ett effektmått i europeiska regioner?

Pandemin har drabbat ekonomin kraftigt i samhällen över hela Europa, med en påverkan som varierar över tid och land, beroende på ekonomins struktur och regionala egenskaper.

Denna utmaning ser på den socioekonomiska sektorn, med särskilt fokus på produktion, handel och transport. Målet är att utveckla en integrerad indikator för att ta reda på territoriella skillnader i pandemins påverkan över hela Europa. Du kan också vara med.

Läs mer om utmaningen här

Läs mer om projektet här