Fri tillgång till miljödata och tjänster utan kostnad från jordobservationsprogrammet Copernicus

Publicerad
2013-11-15
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

En ny datapolicy från EU för data och information från Copernicus har nu trätt ikraft. EU-kommissionen har haft ansvaret att hantera den många gånger ganska känsliga frågan om tillgång och spridning av satellitdata inom ramen för en så kallad delegerad rättsakt. En omfattande konsultation har gjorts med medlemsländer och olika experter. Rymdstyrelsen har hela tiden, i alla sammanhang vi medverkat i, stöttat en fri och öppen datapolicy som ett sätt att öka användandet av satellitdata, stimulera utvecklingen av rymdbaserade tillämpningar och tillgodose användarbehoven. ESA har haft samma linje. Ministerrådet och Europaparlamentet som har behandlat förslaget hade möjlighet att helt förkasta förslaget fram till den 12 november. Så blev det inte utan reglerna har därmed gått i kraft.

Datapolicyn är i grunden ganska enkel och innebär i princip att det fulla värdet av data från Copernicus kommer till sin rätt först om det görs fritt tillgängligt för alla utan kostnad. Vinsterna förväntas istället uppstå i förädlingsledet när data används till en rad olika tjänster och informationsprodukter.

Det är enorma datamängder som kommer att samlas in och behandlas i Copernicus –systemet. Former och vägar för effektiv spridning av data och tjänster kommer att kräva god samordning och omfattande processing för att nå ut. Det gäller särskilt när många olika intressenter vill ha data snabbt över ett och samma område.

Förväntningarna på Copernicusdata är stora över hela jorden och den nu beslutade datapolicyn ger Europa en verklig chans att sätta avtryck som en betydande dataförsörjare om tillståndet i världen. Ett aktuellt exempel är aktiveringen av Copernicus katastrofhanteringstjänst i samband med orkanen i Filippinerna nyligen, då man snabbt tog fram ett satellitbildsbaserat kartunderlag för bedöma katastrofens omfattning.

Mer info om karteringen av orkanen Haiyans framfart

En känslighetskontroll kommer att genomföras innan data levereras så att inte europeiska säkerhetsintressen riskeras. Rådsförordningen för Copernicus, som även sätter ramverket för datapolicyn är dock inte färdigförhandlad. Det finns därför fortfarande en liten risk att begränsningar i datapolicyn eventuellt kan införas den vägen.

EU-kommissionens pressmeddelande