Data från den italienska jordobservationssatelliten PRISMA distribueras fritt och öppet

Den italienska rymdstyrelsen ASI har  beslutat att data från den italienska jordobservationssatelliten PRISMA ska distribueras fritt och öppet utan några större begränsningar.
Den italienska jordobservationssatelliten PRISMA
ASI
Publicerad
2020-08-06
Dela artikel:

Det är en välkommen nyhet för alla som arbetar med forskning och tillämpningar på satellitdata. Instruktioner för att får tillgång till produkter från PRISMA hittar du här: https://www.asi.it/en/2020/05/the-prisma-mission-opens-to-the-community/ och mer allmän information här http://prisma-i.it/index.php/en/

PRISMA är bestyckad med dels en hyperspektral sensor, dels en mellanupplöst pankromatisk kamera. Kombinationen av sensorer ger goda möjligheter för tillämpningar inom jord- och skogsbruk, miljöövervakning, klimatstudier mm. Data kan också kombineras med andra fria och öppna data från system såsom Copernicus.