Copernicus Sentinel – 1 är nu i full drift

Publicerad
2014-10-10
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

Efter en hel del besvär med att försätta satelliten i rätt bana, förklarades Sentinel-1 som helt operationell den 6 oktober. Esa fick göra hela åtta stycken undanmanövrar för att undvika kollision med rymdskrot. Data från satelliten är nu tillgängliga för alla användare. Sentinel-1 data kan användas för en rad olika tillämpningsområden som att studera omfattningen av havsis, oljeutsläpp, små rörelser i jordskorpan och för att ta fram beslutsunderlag i samband med olika katastrofhändelser. Satelliten kan operera dygnet runt oavsett väder.

En tvillingsatellit, Sentinel 1B ska sändas upp 2016 och ska samverka med den första om datainsamlingen. På länken nedan når du information om hur man enkelt registerar sig som användare och kommer åt data. Sentinel-data står till förfogande fritt och öppet för alla att använda.

För att ytterligare underlätta för svenska användare har Rymdstyrelsen tagit initiativ till en utredning om hur ett samverkande nationellt marksegment kan fungera för att hämta hem och vidareförmedla data av specifikt svenskt intresse från de omfattande datalager som nu byggs upp runt om i Europa.


Dataaccess och registrering som användare:

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access