Svensk bland Europas nya astronauter

Den europeiska rymdorganisationen ESA har valt ut 17 nya astronautkandidater bland mer än 22 500 sökande från alla 22 medlemsstater. Sverige finns representerad i reservtruppen med Marcus Wandt från Linköping.
Marcus Wandt
ESA - P. Sebirot
Marcus Wandt
´
Publicerad
2022-11-23
Dela artikel:

Under två dagar, den 22 och 23 november, samlades ESA:s medlemsstater, associerade stater och observatörer från samarbetsstater i Paris för ministerrådsmöte och där diskutera hur Europas rymdsektor ska arbeta och fördela budget de kommande åren. Som en avslutning preseterades så även Europas nya astronautkandidater. 

Över 22 500 personer från hela Europa sökte till den åtråvärda drömmen om rymden och endast 17 valdes ut. Bland dessa ingår fem karriärastronauter, elva medlemmar av astronautreserven och en astronaut med en funktionshinder, vad ESA kallar paraastronaut.

Efter den 12 månader långa grundutbildningen kommer de nya astronauterna att vara redo att gå in i nästa träningsfas för rymdstationen och när de väl har tilldelats ett uppdrag kommer deras utbildning att anpassas till specifika uppdragsuppgifter.

För första gången har ESA inrättat en reservpool av astronauter. Denna reservlista består av astronautkandidater som klarade hela urvalsprocessen, men som inte kan rekryteras i nuläget. Astronauterna i reserven stannar hos sina nuvarande arbetsgivare och får ett konsultkontrakt och grundläggande stöd. De kommer att påbörja grundutbildningen om en flygning skulle komma i fråga. I denna grupp hittar vi svensken Marcus Wandt, testpilot och chef för flygverksamheten vid SAAB Aeronautics i Linköping.

ESA valde också ut en astronautkandidat med ett fysiskt funktionshinder. De kommer att delta i projektet Parastronaut Feasibility Project för att utveckla alternativ för att inkludera astronauter med fysiska funktionshinder i mänskliga rymdfärder och eventuella framtida uppdrag.

Läs mer om Marcus Wandt och astronautrekryteringen hos ESA