Nu avgörs Europas rymdstrategi

Idag inleds det europeiska rymdorganisationen Esas ministerrådsmöte. Esa utgör navet i Europas rymdverksamhet. Då Sverige är medlemsstat utgör även vad som sker i Esa en stor del av vår svenska rymdverksamhet. Under ministerrådsmötet beslutas om Esas verksamhet och budget för den kommande 3 - 5 årsperioden.
Esas ministerrådsmöte 2022
ESA - S. Corvaja
Publicerad
2022-11-22
Dela artikel:

Det är dags att fatta kritiska beslut om rymden i Europa. Under två dagar, den 22 och 23 november, samlas Esas medlemsstater, associerade stater och observatörer från samarbetsstater i Paris för att diskutera hur Europas rymdsektor ska arbeta och fördela budget de kommande åren. Nyckelord i år är övervakning och begränsning av klimatförändringar, säker kommunikation under europeisk kontroll och snabba och motståndskraftiga krishanteringsinsatser.

Rymdstyrelsen representerar Sverige i Esa och under ministerrådsmötet leder Maria Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson, den svenska delegationen där bland andra Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman ingår.

I anslutning till ministermötet kommer även nästa grupp astronauter att kungöras. Sverige har en chans att för första gången sedan Christer Fuglesang antogs till Esas astronautprogram den 15 maj 1992.

Sverige har varit medlemmar i den mellanstatliga organisationen Esa sedan den grundades 1975. Organisationen har i dag 22 medlemsstater. Esa är huvudleverantör till de stora rymdprogrammen i EU och utförare av olika forskningsmissioner till bland annat Mars och yttre rymden. Esa förser också den internationella rymdstationen ISS med europeiska astronauter. Vid ministermötet, som äger rum vart tredje år, fattas beslut om budget och program för de kommande 3–5 åren.

Läs mer om Esas ministerrådsmöte här