Satellitdata för applikationer inom lantbruk, naturresursanvändning och miljöövervakning

Välkommen på ett nätverksmöte inför kommande Horisont Europa-utlysningar. Du har också möjlighet att nätverka på en digital plattform mellan 17 maj och 11 juni. Då får du chansen att främja ditt projekt och komma i kontakt med möjliga nationella samarbetspartners.
Risfält i Vietnam
Innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2019), bearbetade av ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Risfält i Vietnam. Copernicus Sentinel-1.
Publicerad
2021-05-07
Dela artikel:

I ett flertal utlysningar under Horisont Europas Kluster 6 – Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö krävs eller uppmuntras till användning av sensordata, positioneringsdata eller timing-data, från de europeiska datainfrastrukturerna Copernicus eller Galileo. På nätverksmötet den 27 maj kommer du att få höra mer om dessa utlysningar och vilka resurser som finns att tillgå för att förenkla din tillgång till de europeiska datainfrastrukturerna.

I samband med mötet kommer det finnas möjlighet att nätverka digitalt genom en Teamskanal hos Vinnova. Teamskanalen är öppen för mötets registrerade deltagare tidsbegränsat mellan 17 maj och 11 juni. Syftet är att du ska kunna främja ditt projekt och komma i kontakt med möjliga nationella samarbetspartners. Du kommer att synas med namn och kontaktuppgifter för andra registrerade deltagare, få möjlighet att beskriva ditt arbete samt posta i flödet.

Länken till Teamskanalen kommer att skickas till dig när nätverkstillfället öppnar, den 17 maj, efter du har registrerat dig ovan.

Allt innehåll i Teamskanalen kommer att raderas när nätverkstillfället är över. Teamskanalen kommer att vara öppen från 17 maj till 11 juni 2021.

Preliminär agenda för mötet 27 maj, kl. 13-15

  • Välkommen
  • Möjligheter att söka under Horisont Europa Kluster 4 – Digitala frågor, industri och rymden och Kluster 6 – Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö med fokus på användning av satellitdata (Vinnova)
  • Hur används data från Copernicus och Galileo och hur får jag tillgång till data? (Rymdstyrelsen)
  • Erfarenheter och inspiration från att leda ett EU-projekt
  • Avslutning

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på engelska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Anmäl dig här hos Vinnova