Regeringsuppdrag om att analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb

Publicerad
2021-11-04
Dela artikel:

Regeringen har gett Rymdstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb. I uppdraget ingår att analysera och undersöka hur ett utvecklat nationellt rymddatalabb skulle kunna främja samhällets digitalisering med särskilt fokus på dess betydelse för genomförandet av insatser inom den europeiska datastrategin inklusive överväganden i förhållande till utlysningar om europeiska gemensamma datautrymmen.

Analysen bör bland annat omfatta tillämpningsområdena precisionsjordbruk och skogsbruk samt övervakning och kontroll inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Förutsättningar för ett gemensamt och standardiserat gränssnitt för att interagera med data i ett federerat system ska ingå i analysen.

Rymdstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Via länken återfinns den fullständiga uppdragsformuleringen:

Uppdrag om att analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb - Regeringen.se