Ny svensk rymdlag

I dag har Rymdlagsutredningen överlämnat sitt betänkande En ny rymdlag till Matilda Ernkrans, minister med ansvar för rymdfrågor. Utredningen föreslår en ny rymdlag som beaktar internationella regelverk, främjar svensk rymdverksamhet och säkerställer nationella säkerhetsbehov.
Jorden från ISS. Blått vatten.
NASA
Publicerad
2021-11-23
Dela artikel:

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av rymdlagstiftningen. I det pressmeddelandet som gått ut från Statens offentliga utredningar kan man läsa att:

Utredningens förslag till en ny rymdlag omfattar regler om tillstånd och tillsyn, som är anpassade till ett större antal ärenden i framtiden och som tydligare än i dag anger vilka villkor som ska gälla. Den nya regleringen syftar också till att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen på rymdområdet, bland annat genom att tillståndsmyndigheten – Rymdstyrelsen – ska samråda med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Inspektionen för strategiska produkter i varje enskilt tillståndsärende.

– Genom den nya rymdlagen får Sverige en modern och långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning, men som också säkerställer skyddet för Sveriges säkerhet på rymdområdet, säger särskilde utredaren Göran Lundahl.

Pressmeddelandet går att läsa här

Betänkandet i sin helhet med samtliga förslag finns tillgängligt på regeringens webbplats: En ny rymdlag, SOU 2021:91