EU:s rymdprogram slår in på en ny bana med inrättandet av Europeiska unionens rymdprogrambyrå, EUSPA

Europeiska unionens rymdprogrambyrå, Euspa, markerar början på en ny era för EU:s rymdprogram. Euspa tar över efter Europeiska byrån för GNSS och kommer att ha fler ansvarsområden för att skapa ännu fler möjligheter för EU:s medborgare och ekonomin.
Euspa
Euspa
Publicerad
2021-05-18
Dela artikel:

I ett pressmeddelande berättar Euspa vad som har förändrats. 

Enligt den nya rymdförordningen kommer Euspas uppdrag att omfatta:

  • ett utökat ansvar för Galileo och Egnos, däribland ett större ansvar för förvaltningen av verksamheten och tillhandahållandet av tjänster,
  • säkerhetsackrediteringen av alla komponenter i EU:s rymdprogram, driften av Galileos säkerhetsövervakningscentrum och den operativa säkerheten,
  • samordningen av de användarrelaterade aspekterna av Europeiska unionens statliga satellitkommunikation (Govsatcom), i nära samarbete med medlemsstaterna och andra berörda enheter,
  • utvecklingen av marknader i efterföljande led och främjandet av innovation baserad på Galileo och Egnos, och nu även Copernicus, för att förstärka finansieringsmekanismer som Fundamental Elements och Horisont Europa.

Europeiska kommissionen kan även komma att besluta att byrån ska utföra andra uppgifter i framtiden.