Rymdlagen utreds

En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen. Särskild utredare blir Göran Lundahl som är lagman vid Lunds tingsrätt.
Rymdlagen utreds
Nasa/Esa
Publicerad
2020-09-18
Dela artikel:

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet meddelas att Sveriges rymdlag ska utredas. Särskild utredare blir Göran Lundahl. 

Pressmeddelandet lyder:

Det är viktigt att svensk rymdverksamhet beaktar internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov. Det är också viktigt att företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nu förordnas den särskilda utredaren Göran Lundahl med uppdrag att göra en översyn av rymdlagstiftningen.

En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen. Särskild utredare blir Göran Lundahl som är lagman vid Lunds tingsrätt.

– Företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet behöver goda förutsättningar att utföra och utveckla svensk rymdverksamhet. Göran Lundahl är mycket lämpad att se över rymdlagstiftningen och jag är glad att utnämningen nu kan ske, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, forskning och rymd.

Utredaren ska bland annat se över vilka krav som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet. I uppdraget ingår även att undersöka om det behövs bestämmelser om skydd för rymdmiljön och förebyggande av uppkomsten av rymdskrot. Vid översynen ska också tas hänsyn till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen, samt folkrättsliga förpliktelser.

Svensk rymdverksamhet är en strategisk tillgång för Sverige och ska bedrivas på ett sätt som främjar forskning, utveckling och innovation. Den ska också bidra till att skapa nya högteknologiska jobb, samhällsnytta och stärka nationell säkerhet och svensk konkurrenskraft.

I samband med förordnandet av utredaren förlängs redovisningsdatumet för utredningen till senast den 17 september 2021.

Läs mer och se kontaktinformation här