Svensk-amerikanskt samarbete i rymden

Sverige och USA samarbetar i satellitprojektet SPARC. I satellitprojektet ingår sensorsystem som kan upptäcka och bestämma läget för satelliter och andra objekt i rymden, som exempelvis rymdskrot. I början av maj i år skjuts satelliten SPARC-1 upp.
Publicerad
2019-04-17
Uppdaterad
2019-05-07

SPARC har utvecklats som ett gemensamt program mellan USA och Sverige och ska demonstrera rymdbaserad inmätning av objekt så som satelliter och rymdskrot.

Satelliten, som kallas SPARC-1 är en så kallad cubesat och har en storlek som en skokartong. Den är en demonstration av ett flertal koncept som utvecklats under ett samarbetsavtal mellan Försvarets materielverk, FMV, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och United States Air Force Research Laboratory, AFRL. 

Läs mer om projektet hos FOI respektive FMV.