Satelliten Odin fyller 18 år!

Den svenskledda satelliten Odin har nått en mogen ålder för att vara satellit – den blir 18 år den 20 februari 2019. Med sina två instrument, svenska radiometern SMR och kanadensiska spektrometern Osiris, fortsätter Odin att samla in viktiga vetenskapliga data genom att scanna atmosfären 15 varv per dag. Det sammanlagda antalet varv runt jorden blir snart 100 000.
Canadian Space Agency / Esa
Publicerad
2019-02-20

Odinsatelliten planerades och skickades upp då ozonforskningen var av särskilt intresse. Efter uppsändningen februari 2001 var Odin på plats för att observera en unik händelse över sydpolen som inträffade september 2002 då ozonhålet delade sig i två delar under ett antal dagar. Odindata har också bidragit till utvecklingen av förbättrade modeller för olika processer i atmosfären. Under sina 18 år har Odinsatelliten insamlat långa och unika tidsserier av atmosfärsdata vilka har stor betydelse för klimatforskningen. Odins radiometer SMR är i dagsläget enda instrument i världen som kan göra globala mätningar av kvävemonoxid, ett av de viktigaste ämnena för att studera solens påverkan i atmosfären. Ju äldre Odin blir desto mer värdefulla blir Odindata för atmosfärsforskare runt om världen. 

Odin designades för två år i bana och satellitens 18 framgångsrika år har överträffat alla förväntningar. Utrustningen har fungerat mycket väl, huvuddatorn har aldrig behövt en omstart och endast ett reaktionshjul har tagits ur drift. Odin har inte något bränsle eller annat som kan ta slut ombord utan det är solljuset som används som energikälla. Odin är placerad i en cirkulär s.k. solsynkron bana på ca 600 km höjd vilket innebär att solpanelerna kan få solljus nästan hela tiden. Energin lagras med hjälp av laddningsbara nickel-kadmiumbatterier. Dessa har fungerat mycket väl, bl.a. tack vare regelbunden ”konditionering” i form av kontrollerad laddning och urladdning för att vara i gott skick inför eklipsperioder då solen är skymd. Odins bana påverkas av solens aktivitet men solen har varit relativt lugn under de senaste åren vilket inneburit att Odins höjd inte sjunkit så mycket som man befarade. Sist men inte minst, har ingenjörerna som designade och byggde Odin och sköter satellitens drift varit mycket skickliga.

Odin designades av Rymdbolaget, nuvarande SSC (den aktuella divisionen, Space Systems, tillhör numera företaget OHB Sweden), på uppdrag av Rymdstyrelsen som även finansierar driften av Odin. Sedan 2007 stödjs driften även av Esa inom ramen för Esas Earthnet-program. Forskarna som utnyttjar data från Odin finns spridda över hela världen. Här i Sverige hittar man de huvudsakliga användarna av Odindata på Chalmers och vid Stockholms universitet.

 

Kontakt - Rymdstyrelsen:
Johan Marcopoulos, Johan.Marcopoulos@snsa.se
Kristine Dannenberg, dannenberg@snsa.se

Kontakt - Chalmers:
Kristell Perot, Kristell.Perot@chalmers.se

Kontakt - OHB Sweden:
Stefan Lundin, stefan.lundin@ohb-sweden.se