Rymdstyrelsens bidrag för forskning 2020

Rymdstyrelsens rådgivande forskningskommitté (Science Advisory Committee, SAC) sammanträdde den 20-21 november 2019 och avgav sina slutrekommendationer avseende bidrag baserade på årets utlysningar inom forskning.
bogdandreava (iStockphoto)
Publicerad
2019-11-25
Dela artikel:

De flesta av rekommendationerna finns specificerade i tabeller som nås via länkar nedan. För utlysning 2019-N avseende nya åtaganden för svenska bidrag till internationella rymdforskningsprojekt inväntas dock resultatet av ESA:s rådsmöte på ministernivå innan tabell kan läggas ut. Notera att samtliga tabeller avser rekommendationer inom allokerad budget för rymdforskningsprogrammet, men att de formella myndighetsbesluten ännu inte är fattade på grund av den interna processen på Rymdstyrelsen.