Rymdstyrelsen undertecknar deklaration för internationell klimatövervakning

I samband med Paris Air Show undertecknade Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman deklarationen om Space Climate Observatory, SCO, den 17 juni.
CNES
Publicerad
2019-06-19

Den franska rymdstyrelsen CNES är initiativtagare till det internationella nätverket och klimatobservatoriet SCO. Arbetet ska stödja övervakningen av klimatpåverkan med data från rymden för att ge beslutsfattare viktig information för genomförande av mildringsåtgärder och utveckling av nya lösningar på de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

SCO syftar till att öka den internationella samverkan vad gäller att ta fram data och verktyg för klimatanalyser så att man kan följa, begränsa och anpassa samhället efter klimatförändringarna. Medverkande parter lovar att bistå med tillgängliga data, beräkningskapacitet, modeller och scenariobeskrivningar. SCO kommer på så sätt att stödja FN:s klimatkonvention och genomförandet av Parisavtalet med kunskap, produkter och tjänster. Alla produkter och tjänster ska göras fritt tillgängliga.

Med Frankrikes president Emmanuel Macron närvarande undertecknade 25 nationella rymdorgan och fyra internationella rymdorganisationer den gemensamma deklarationen som formellt utgör startskottet för arbetet med SCO.

Rymdstyrelsen ser en framtida roll för svensk datadriven industri som kan fungera som en svensk nod i det internationella nätverk som SCO ska bilda. Undertecknandet ska ses som ett led i vidareutvecklingen av rymdsamarbetet med Frankrike.