Rymdpionjären professor emeritus Bengt Hultqvist har avlidit

IRF
Publicerad
2019-02-28

Professor Bengt Hultqvist har gått bort i en ålder av 91 år. Bengt Hultqvist var rymdfysiker inom norrskensforskning och magnetosfärsfysik. Han spelade en central roll för utvecklingen av svensk rymdforskning under flera decennier. Hultqvist utsågs till den förste föreståndaren för Institutet för rymdfysik (IRF) 1957, han fortsatte i rollen som föreståndare fram till 1994.

Bengt Hultqvist var ordförande i Rymdstyrelsens vetenskapliga kommitté och svensk representant i forskningskommittén för Esa, den europeiska rymdorganisationen, fram till slutet av 1990-talet. Bengt Hultqvist drev aktivt på både forskningsfrågor och utvecklingen av teknisk kompetens i Sverige till exempel genom arbetet med de första europeiska och svenska forskningssatelliterna, ESRO-1 och Viking.

Hulqvist var ledamot av både Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer om Bengt Hultqvist på IRF.

Intervju med Bengt Hultqvist från 2011 (pdf).

Vittnesseminarium på Institutet för rymdfysik i Kiruna - IRF och den svenska rymdforskningen (pdf).