Rymdstyrelsens strategiarbete fortsätter

Idag höll Rymdstyrelsen ett uppstartsmöte för inbjudna intressenter som ett första steg i det strategiarbete som myndigheten påbörjat.
Publicerad
2018-09-12

Du kan ladda ner presentationerna från uppstartsmötet här:

Informationsmöte om Rymdstyrelsens strategi (PDF, 2MB)

En strategi för svensk rymdverksamhet (PDF, 231 KB)

Som nästa steg i stretagiarbetet följer intressentgruppsmöten under vecka 39-40 inom följande områden:

  • Forskning och utbildning
  • Uppströms, industri och innovation
  • Nedströms, industri och innovation
  • Myndighetssamverkan
  • Säkerhet

Inbjudningar till mötena kommer att skickas ut under veckan till de intressenter vi sedan tidigare varit i kontakt med. Om du företräder en organisation som på ett eller annat sätt arbetar med rymden och vill bidra i arbetet genom att delta i något av de kommande intressentgruppsmötena är du välkommen att kontakta oss på rymdstyrelsen@snsa.se.