Rymdstyrelsen påbörjar strategiarbete med hjälp av rymdintressenter

Publicerad
2018-08-29

Regeringen presenterade i maj i år en nationell strategi för svensk rymdverksamhet som berör såväl Rymdstyrelsen som andra intressenter. För Rymdstyrelsen erbjuder detta ett självklart och viktigt tillfälle att se över myndighetens egen strategi för att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning.

Rymdstyrelsen kommer att genomföra ett arbete med att uppdatera myndighetens strategi under hösten 2018. I arbetet kommer Rymdstyrelsen att inhämta synpunkter från Sveriges många rymdintressenter.

- Rymdstyrelsen vill involvera berörda intressenter i detta arbete för att inhämta synpunkter i viktiga frågeställningar och också delge våra utgångspunkter i arbetet, säger Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen.

Ett informationsmöte om arbetet äger rum den 12 september 2018 kl. 09:00-11:00 i Solna. Om du företräder en organisation som på ett eller annat sätt arbetar med rymden är du välkommen att registrera dig i detta formulär senast den 7 september 2018.