Per Tegnér 1944-2018

Det är med stor sorg vi noterar att Per Tegnér, Rymdstyrelsens generaldirektör under perioden 1998 – 2009, har avlidit i en ålder av 74 år.
Per Tegnér. Foto: Esa
Publicerad
2018-06-08

När Per kom till Rymdstyrelsen var det en myndighet med elva anställda. Efter elva år som generaldirektör hade antalet anställda ökat till 17 och verksamheten utvecklats i takt med den europeiska rymdverksamhetens förändring. Det är ett perspektiv som illustrerar Pers förmåga att leda i förändring. Personalen uppskattade Pers ledarstil och vi minns med värme hans engagemang i varje enskild person. 

Per var civilekonom från Handelshögskolan och hade närmare 30 års erfarenhet från näringsdepartementet (tidigare industridepartementet) med sig till Rymdstyrelsen. Han hade stor erfarenhet av statligt ägande och var vid tillträdet 1998 styrelseledamot i flera statliga företag. Pers erfarenhet och kompetens bidrog till att utveckla samverkan med Regeringskansliet, forskarsamfundet och svensk rymdindustri.

Per var chef för den svenska delegationen till den europeiska rymdorganisationen Esa. Han var en uppskattad medlem av Esas råd och valdes till dess ordförande för perioden 2002-2005. Per valdes till vice ordförande i den efterföljande perioden vilket var ovanligt och visar medlemsländernas uppskattning av hur han löste svåra problem under sin tid som ordförande. Per återtog sen rollen som ordförande i Esas råd ytterligare två år, 2007-2008.

Under perioden 2004-2009 arbetade Per nära Esas generaldirektör och biträdde denne i olika frågor, bland annat avseende relationen mellan Esa och EU. Samarbetet med Esas generaldirektör fortsatte på konsultbasis fram till 2014.

Pers internationella engagemang var stort och så var hans europeiska nätverk. Per var i perioden 2009-2011 ordförande för styrelsen i GSA, European GNSS Agency, vilket är EU-kommissionens myndighet för satellitnavigering.

Efter sin tid på Rymdstyrelsen var Per också rådgivare i rymdfrågor till Österrike och Luxembourg. Han var medlem i Advisory Board till ESPI, European Space Policy Institute i Wien sedan 2013 trots att Sverige inte är medlemsland i den organisationen. Pers kunnande och erfarenheter uppskattades av många runtom i Europas huvudstäder och han erhöll en förtjänstorden från Österrike för sitt arbete.

Per är saknad och våra tankar är nu med de närstående.