Nya regeringsuppdrag till Rymdstyrelsen gällande rymdbasen Esrange

Regeringen har gett i uppdrag till Rymdstyrelsen att tillsammans med Svenska rymdaktiebolaget (SSC) inleda första fasen av utbyggnad av rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Rymdstyrelsen får ett tillskott till årets budget för att kunna genomföra regeringsuppdraget.
Publicerad
2018-07-09

- Esrange är en unik facilitet i Europa och vi är glada att kunna ge extra stöd till dess utveckling, säger Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen.

Pengarna ska gå till att bygga ut Esranges infrastruktur. Utbyggnaden möjliggör exempelvis testning av återanvändbara raketsteg, för att på sikt kunna skicka upp små satelliter i omloppsbana runt jorden. Rymdstyrelsen och SSC visade i en rapport i januari att förutsättningarna för att sända upp små satelliter från Esrange är goda.

Satsningen består av 60 miljoner kronor från staten och 20 miljoner kronor från SSC. Projektet ska starta omgående med målsättningen att den operativa testverksamheten kan påbörjas under sommaren 2019.

Läs mer på Regeringens webbplats.