Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2018

Rymdstyrelsen utlyser nu programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT.
Publicerad
2018-03-19
Uppdaterad
2018-04-27
Dela artikel:

Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här:

Programmet för rymdtekniska tillämpningar RyT 2018


Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom år 2004 och syftar till att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska småföretag.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horisont 2020 och efterföljande ramprogram, kan medel inom RyT under 2018 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom EU:s ramprogram.


Sista ansökningsdag: 22 april 2018.