Rymdstyrelsen inleder ny studie om små innovativa forskningssatelliter

Publicerad
2013-09-13
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

Rymdstyrelsen återupptar frågan om att genomföra innovativa forskningsprojekt med små satelliter till låg kostnad. En teknisk studie som genomfördes under hösten 2012 visade att det inte gick att realisera de föreslagna satelliterna inom de snäva ekonomiska ramar som Rymdstyrelsen satt upp.

Efter fortsatt dialog med företagen OHB Sweden och ÅAC Microtec i samarbete framgår att ett annorlunda upplägg kan göra konceptet tänkbart. I det nya förslaget har kostnaderna kunnat pressas genom en kombination av återanvändbarhet, förenkling och flexibilitet i mjukvaruarkitekturen och elektronikarkitekturen.

Rymdstyrelsen har beslutat att utifrån de nya förutsättningarna ge de två företagen i uppdrag att i samråd med berörda forskningsgrupper studera om det går att genomföra de tänkta forskningsprojekten med bibehållen hög vetenskaplig kvalité. Under våren 2014 ska industrin och forskningsgrupperna lämna rapporter som underlag för Rymdstyrelsen fortsatta behandling av frågan om små innovativa forskningssatelliter.

Förslagen från forskarna som industrin kommer att studera är:
Alfvén – Explorer of small scale structure in the aurora, Hans Nilsson, IRF
MATS – Mesospheric waves from Airglow Transient Signatures, Jörg Gumbel, MISU
SIW – Stratospheric Inferred Winds, Donal Murtagh, Chalmers
SPHiNX – Segmented Polarimeter for High eNergy X-rays, Mark Pearce, KTH