Hero Image
Esa/DLR/FU Berlin

Ariel/Cryo-harness

Med luftens ande Ariel mot fjärran planeters himlar

ARIELs huvudsakliga uppgit är att med hjälp av en infraröd spektrometer detaljstudera atmosfärer av planeter utanför vårt eget solsystem. Dessa observationer kommer att ge oss en mängd data av planeternas kemiska sammansättning, deras storlekar samt deras historia och deras framtid. Detta är mycket viktigt för att sätta vårt eget solsystems tillblivelse och utveckling i ett större sammanhang, så att vi kan se de större allmängiltiga lagbundenheterna. Vi behöver öka vår förståelse av de många kända planeternas egenskaper. Dessa är oerhört varierande, med stora skillnader vad gäller deras storlek, kemiska sammansättning, temperatur och täthet.
ARIEL är en rymdsond av den europeiska rymdorganisationen ESA. Dess teleskop och mätutrustning tillhandahålls av många universitet och forskninginstitut i ett dussintal europeiska länder, däribland Sverige, samt Canada, Japan, Mexico och USA. ARIEL kommer att gå runt solen på ett år precis som jorden, men dess bana kommer att vara mer än en miljon kilometer längre bort. Långt utanför jordens atmosfär och bortom dess starka dragningskraft kommer ARIEL kunna tämligen ostört utföra sina ytterst känsliga mätningar.

Dnr
81/19
Projektledare
Jonathan Tan
Institution
Chalmers
2020
402 kkr
Totalt beviljat bidrag
402 kkr