Hero Image
Nasa/Esa

CHEOPS och PLATO: exoplaneter på 2020-talet

Under 2019 kommer ESA att skicka upp rymdteleskopet CHEOPS, och under 2026 skickar de upp PLATO. Båda dessa teleskop kommer att observera händelser där ljuset från en stjärna minskar på grund av att en planet passerar framför den, en så kallad planet-passage. Från dessa observationer kan radien av planeten att beräknas, vilket i sin tur ger dess densitet. Från detta kan vi avgöra om den är uppbyggd av järn, sten, is eller gas. I detta projektet kommer jag studera system uppbyggda av mer än en planet som kommer att observeras av CHEOPS. Planet-interaktioner i system uppbyggda av ett flertal planeter kan säga oss mycket om hur planeter bildas.

Utöver detta kommer jag utföra förberedande studier för att identifiera vad PLATO kommer att kunna berätta då den skjutits upp. Här kommer jag att fokusera på hur planetsystem föds och dör: mer specifikt hur PLATO kan hjälpa oss att förstå vilken effekt som en stjärnas syskon från samma stjärnhop har på planeterna när de är väldigt unga, och vad PLATO kan säga oss om planeter som kretsar kring ”döda” vita dvärgstjärnor.

 

Dnr
120/19
Projektledare
Alexander Mustill
Institution
Lunds universitet
2020
597 kkr
2021
555 kkr
2022
570 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 722 kkr
Typ av bidrag
Senior researcher position, 3+3 years