Metop-SG hero
ESA/ATG medialab.

Consolidating the radiative transfer infrastructure supporting MWI and ICI

Väderprognoser har blivit bättre. Om några år kommer dessutom en ny generation av vädersatelliter att skjutas upp. Dessa satelliter kommer bära förstärkta versioner av existerande instrument, som MWI (MicroWave Imager), men även ett helt nytt instrument, ICI (Ice Cloud Imager). Detta ger underlag för vidare förbättringar av prognoserna, men flaskhalsar i dataprocessningen måste tas bort. För att verkligen utnyttja den information som MWI och ICI ger så måste man kunna simulera dess mätningar i detalj inne i vädermodellen och här finns idag stora brister. Det som brister är att regn, snö och moln hanteras på ett förenklat sätt när mätningarna av ICI och MWI simuleras. Osäkerheten i dessa simuleringar uppskattas vara 10-20 gånger större än osäkerheten i själva datat ifrån ICI och MWI. Detta projekt syftar till att minska detta gap. Projektet attackerar frågan ifrån flera håll. Tekniska förbättringar av det mest avancerade programmet för syftet (ARTS) kommer göras och detta program används för att bättre förstå briserna i de simuleringar (RTTOV-SCATT) som görs i vädermodellen. Projektet inkluderar också stöd till den databas över egenskaper hos is- och snöpartiklar som krävs för att genomföra simuleringarna.

Dnr
65/18
Projektledare
Patrik Eriksson
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2019
432 kkr
2020
368 kkr
2021
296 kkr
2022
203 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 299 kkr