Lisa hero
ESA/ATG medialab.

Lisa

LISA är ett kommande rymdprojekt för att studera  gravitationsvågor.  Dessa märks som små krusningar i rymden och i rumtiden, skapade av den snabba rörelsen hos massiva och kompakta kroppar såsom svarta hål, neutronstjärnor eller vita dvärgstjärnor.  LISA kommer att utnyttja kraftigt laserljus för att med extrem noggrannhet mäta avstånden mellan tre olika rymdsonder som flyger i formation på miljoner kilometers avstånd från varandra.  Med en noggrannhet på atomnivå är det möjligt att mäta små förändringar i sondernas inbördes avstånd och därigenom detektera passerande gravitationsvågor.  Detta kommer att möjliggöra upptäckter och kartläggning av system med par av kompakta kroppar som kretsar kring varandra, att följa sammansmältningen av de mest massiva svarta hålen i Universum och därmed förstå hur galaxerna bildar och växer, samt att studera egenskaperna hos de mest extrema gravitationsfälten i Universum.  Det viktigaste svenska bidraget kommer att vara analysverktyg för att tolka data från LISA avseende samtidig detektering av flera olika källor för  gravitationsvågor.  Vi kommer att bygga på vår tidigare erfarenhet från rymdprojekt som Gaia och detta kommer att möjliggöra en noggrann karakterisering av olika källor för gravitationsvågor, såväl inom Vintergatan som längre bort.

Dnr
74/18
Projekteldare
Ross Church
Lärosäte
Lunds universitet
2019
242 kkr
2020
245 kkr
2021
249 kkr
Totalt beviljat bidrag
989 kkr