Analysis of data from the ASAN instrument on Chang'E-4 hero
ESA/ATG medialab.

Analysis of data from the ASAN instrument on Chang'E-4

Den kinesiska rymdexpeditionen Chang’E-4 blir den första mjuklandningen på månens baksida. Chang'E-4 ska skjutas upp i december 2018 och bär med sig ett radiostyrt månfordon (rover). På rovern sitter det svenska instrumentet Advanced Small Analyzer for Neutrals (ASAN). ASAN är byggt på Institutet för rymdfysik i Kiruna i samarbete med Chinese National Space Science Center (NSSC) i Peking och ska mäta energirika neutrala atomer. Under Apollo-färderna till månen användes de berömda svenska Hasselblad-kamerorna och ASAN kommer att bli nästa svenska vetenskapliga instrument på månens yta.
ASANs mätningar av de energirika neutrala atomer som kommer från månytan ska användas för att undersöka (1) Mikrofysiken kring växelverkan mellan solvinden och månytan och (2) processerna som skapar och upprätthåller månens exosfär.
ASAN kommer att bli det första instrumentet någonsin som gör mätningar av energirika neutrala atomer på månytan. Forskningen är en naturlig fortsättning på de studier av växelverkan mellan ytor och plasma som IRF-Kiruna inledde med experimentet SARA på den indiska rymdfarkosten Chandrayaan-1. Mätningar på månytan är också viktiga för de kommande mätningarna av energirika neutrala atomer på Merkurius som kommer att göras med Bepi-Colombo.

Dnr
122/18
Projektledare
Martin Wieser
Institution
Institutet för rymdfysik
2019
783 kkr
Totalt beviljat bidrag
783 kkr