Hero Image
Copernicus Sentinel/Esa

The evolving universe: star formation and accretion in active galactic nuclei

En grundläggande upptäckt på det senaste årtiondet rör svarta håls överallt närvaro inuti galaxernas kärna. Svarta håls massa är nära kopplad till mängden stjärnor i bulan, som är galaxens inre del: ju fler stjärnor bildades i bulan, desto mer växter det svarta hålet. Man anser att tillväxtfasen utlöses av galaxsammanslagningar. Egentligen stör dessa sammanslagningar den gasen som finns i galaxkärna, och då sätts nya stjärnors bildande igång. Tillväxtfasen kan drastiskt sluta när det svarta hålet avger gigantiska, kraftfulla materiestrålar, som värmer upp eller tar bort den omgivande gasen, vilket avbryter stjärnbildningen. Förloppets detaljer är inte fullständigt kända. Vi planerar att använda XXL-undersökning för att utforska såväl hur mycket stjärnbildning äger rum i AGN (aktiva galaktiska kärnor), som stjärnornas ålder och mängden tillgänglig gas; dessutom vill vi uppskatta AGN:s populations storlek vid olika stjärnformationshastigheter. XXL-undersökning är det största programmet som genomförs av det europeiska röntgenobservatoriet XMM-Newton. Programmet innehåller även observationer med många olika teleskoper, vid alla möjliga våglängder.

Dnr
157/18
Projektledare
Piero Ranalli
Lärosäte
Chalemers tekniska högskolan
2019
1 362 kkr
2020
1 405 kkr
2021
1 449 kkr
Typ av bidrag
Career grant, 3+3 years