Hero Image
Copernicus Sentinel/Esa

Global Volcanic and Atmospheric Observations Programme

Jag ber om karriärstöd för att bygga ett globalt observationsprogram för forskning runt gasemissioner från vulkaner och relaterad atmosfärsforskning på Chalmers. Ett huvudmål med detta program är att genomföra omfattande validering av mätningar av vulkaniska gasemissioner från S5P TROPOMI och efterföljande sensorer med markbaserade mätningar från NOVAC-nätverket. Ett annat mål är att genomföra ett automatiserat system för information om gasemissioner från vulkaner som kombinerar satellit- och markobservationer. Genom självständiga projekt ska jag skapa en forskargrupp för att studera mönster i långsiktiga tidsserier av gasemissioner och utveckla metoder för att mäta vulkaniska aerosoler, som är viktiga för att förstå vulkaniska system och deras interaktion med atmosfären, miljön och klimatsystemet. Jag hoppas kunna etablera mig som forskare på Chalmers och fortsätta Chalmers framgångsrika forskningsprogram om fjärranalys av vulkaniska gasemissioner och att hjälpa till att involvera svenska forskare i det Europeiska Copernicus Sentinel programmet.

Dnr
149/18
Projektledare
Santiago Arellano
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2019
1 066 kkr
2020
1 099 kkr
2021
1 136 kkr
2022
1 171 kkr
Typ av bidrag
Career grant, 4 years