Hero Image
Esa
Utbildning

Anmäl dig till Esas sommar- eller höstseminarium 2019

Är du lärare och vill lära dig mer om rymden? Anmäl dig till Esas seminarier 2019

Höst och sommar erbjuder Europeiska rymdorganisationen Esa grundskole- och gymnasielärare fortbildningsdagar om rymden. Under fyra dagar får de lyssna på föreläsningar av olika rymdexperter, de får besöka Esas olika anläggningar på Estec i Nederländerna och de får tips och praktisk kunskap om hur de kan arbeta med rymden i undervisningen.
Esa
Publicerad
2019-02-13
Sista ansökningsdag:
2019-03-01 09:00
Eftersom det i år är 50 år sedan den första människan landade på månen kommer fokus att vara på just månen. Deltagarna får möjlighet att själva utforska månen genom olika praktiska övningar och lyssna till föreläsningar om framtida resor dit. Deltagarna får även möjlighet att utforska vår egen planet från rymden och lära sig mer om innovativ rymdteknik. Seminarierna ger även möjlighet att bygga nätverk med lärare från andra länder och med europeiska rymdexperter.
Läs mer om seminarierna här.
 
Datum:
Sommarens seminarium/workshop 9-12 juli 2019.
Höstens seminarium/workshop 3-6 oktober 2019.

Plats: 
Esa, Leiden, Nederländerna

Vem kan ansöka?
Grundskole- och gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik (STEM-ämnena).
 
Kostnad: 
Att delta är kostnadsfritt. Esa betalar för fyra hotellövernattningar, lokala transporter, luncher samt en gemensam middag. Deltagaren får själv bekosta resan till Leiden, Nederländerna samt kostnad för övriga middagar.  

Språk:
Engelska
 
Ansökan:
Fyll i formuläret på Esas webbplats. Eftersom urvalet görs utifrån svaren är det viktigt att alla delar är ifyllda. Lärare som inte tidigare deltagit prioriteras.
 
Anmälan senast:
Fredag 1 mars 2019 kl 09:00 CET.