Hero Image
Utbildning

Klimatdetektiver, AstroPi, CanSat, Andøya Mission Controll

En eftermiddag om hur du som lärare kan arbeta med klimat, kodning och rymden

Nordic Esero och myndigheten Rymdstyrelsen bjuder in lärare till en eftermiddag i Solna där vi berättar om roliga och spännande sätt att arbeta med eleverna runt klimatfrågor, kodning och rymden.
Från
2018-10-25 14:00
Till
2018-10-25 17:00

Vi kommer att berätta om Europeiska rymdorganisationen Esas nya skolprogram Klimatdetektiverna och AstroPi. Klimatdetektiverna utgår från ett globalt miljöproblem som eleverna upplever i sin vardag, målet är att ge verktyg att arbeta med klimatfrågor och känna att alla kan bidra. AstroPi är en kodningstävling där eleverna får köra sina egna koder på internationella rymdstationen ISS. Ylva Skillberg, lärare i Sunnerbyskolan, berättar hur hon och hennes högstadieelever arbetat med att tillverka en satellit i en läskburk som de sedan var med och tävlade med på Azorerna. Som avslutning berättar norska Narom hur svenska elever från sitt klassrum kan delta i ett rymduppdrag i Andøya Mission Control. Vår Rymdambassadör Jenny Jansson, Förstelärare Ludvika kommun, kommer också att delta och berätta om de utbildningar för lärare som Nordic Esero erbjuder. 

Plats: Rymdstyrelsen i Solna
Datum: 25 oktober
Tid: kl 14-17
Kostnad: Ingen
Anmälan: senast 18 november 2018 till perina.stjernlof@snsa.se

Program:

14:00–14:15 Välkommen och presentation av eftermiddagen
14:15–15:00 Klimatdetektiverna och AstroPi
15:00–15:15 Kaffepaus
15:15–15:45 Workshop – testa nätversionen av AstroPi på dator (ta med din egen dator)
15:45–16:15 CanSat
16:15–16:45 Mission Controll
16:45–17:00 Sammanfattning och avslutning

Nordic Esero, Esa och myndigheten Rymdstyrelsen
Nordic Esero (European Space Education Resource Office) är grundat av Esa (European Space Agency) och de nordiska ländernas rymdorganisationer. Nordic Esero anordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare. Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till Narom/Norsk Romcenter som är den norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen. Samarbetspartner i Sverige är Rymd-styrelsen, som är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Skolverket stöttar också satsningen.
Nordic Eseros mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi genom att anordna kurser i dessa ämnen för lärare i Finland, Sverige och Norge. 

Klimatdetektiverna vänder sig till elever i åldern 8-15 år. Genom att utgå från den egna närmiljön identifierar de ett klimatproblem. Med hjälp av satellitbilder och olika mätningar kommer de att göra undersökningar och utifrån resultaten föreslå åtgärder för att övervaka och sprida kunskap om problemet. Målet är att eleverna ska få ökad kunskap om jordens komplexa klimat och lära sig värna om miljön.
I framtagandet av projektplanerna kommer eleverna att få stöd och vägledning av experter på jordobservation- och klimatfrågor. De kommer även via online-event få återkoppling på arbetet. De olika klassernas resultat kommer att delas på en gemensam hemsida. Varje lag ska bestå av minst sex elever och en lärare.
Läs mer: esero.no/blogg/esa-climate-detectives/

AstroPi är en årlig kodningstävling som genomförs av Esa och stiftelsen Rasberry Pi. Syftet är att visa eleverna vad man kan göra med kodning och öka deras intresse för naturvetenskap. Eleverna ges möjlighet att genom-föra vetenskapliga undersökningar i rymden då deras egenskrivna koder körs på Raspberry Pi-datorer ombord på internationella rymdstationen ISS.
På stationen finns två Astro Pi-datorer som är utrustade med flera miljösensorer och två kameror, en vanlig och en infraröd. Elevernas utmaning är att komma på vad de vill undersöka med hjälp av instrumenten och vilken kod de ska skriva för att lyckas med det. Tävlingen är uppdelad i två nivåer, Mission Zero och Mission Space Lab. Tävlingen pågår under ett år med start hösten 2018. Läs mer: esero.no/prosjekter/astropi/

CanSat och Andøya Mission Controll
Du kan läsa mer om CanSat och internationella tävlingar under Prosjekter på Nordic Eseros hemsida, esero.no Andøya Mission Controll kan du läsa mer om på narom.no/aktiviteter/andoya-mission-control/

Kontaktpersoner:
Nordic Esero, Jøran Grande, Nordic Esero Manager, +47 76 14 46 52, joran@narom.no
Rymdstyrelsen, Perina Stjernlöf, Skola och utbildning, 08 40 90 77 97, perina.stjernlof@snsa.se