Sveriges europeiska rymdsamarbete – Esas ministerrådsmöte hero
Esa/Stephane Corvaja
Upptäck rymden

Sveriges europeiska rymdsamarbete

Rymdstyrelsens arbete inför Esas ministerrådsmöte - Space19+

Den europeiska rymdorganisationen Esa utgör navet i Europas rymdverksamhet. De utgör även ramen för en stor del av vår svenska rymdverksamhet. Under deras ministerrådsmöten beslutas om Esas verksamhet och budget för den kommande 3 - 5 årsperioden. Kommande ministerrådsmöte har fått namnet Space19+ och hålls i Spanien den 27 - 28 november 2019.
Sveriges europeiska rymdsamarbete – Esas ministerrådsmöte
Publicerad
2019-06-03
Dela artikel:

Sverige finansierar, tillsammans med Esas 21 andra medlemsländer, alla de rymdprojekt som Esa genomför. Hur medlen sedan fördelas utgör kärnfrågan för ministerrådsmötet, vilket därmed utgör ett viktigt forum för Europas ministrar med ansvar för rymdverksamhet. 

Ministerrådsmötet inleds med att varje medlemsland håller ett anförande där de redogör för vilka aktiviteter de vill delta i och satsa på utifrån sina nationella intressen. Därefter inleds diskussioner för att slutligen landa i Esas gemensamma vision för Europas framtid i rymden.

Inför Space19+ förbereder Rymdstyrelsen ett strategiskt förslag till regeringen gällande det svenska deltagandet i Esa. Förslaget kommer att baseras på den svenska rymdstrategin, samt Rymdstyrelsens strategi och prioriteringar. Hänsyn kommer också  att tas till svenska rymdaktörers intressen till exempel, företag, forskare, myndigheter och olika användargrupperRymdstyrelsen håller en första konsultation inför ministerrådsmötet den 4:e juni, i Solna.