Hero Image
Upptäck rymden

Satelliten Mats

Ska undersöka vågor i atmosfären

Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är ett kommande satellitprojekt som ska undersöka vågor i atmosfären. Det kommer Mats att göra genom att studera variation i ljuset som syreatomer avger vid 100 kilometers höjd, samt i strukturer i atmosfärens högst belägna moln.
Publicerad
2018-03-14

Dessa moln kallas nattlysande moln och finns på 80 kilometers höjd. Genom att genomföra en tomografisk analys av bilderna kan forskarna skapa 3D-konstruktioner av vågorna. Mats kommer att kunna ta fram de första globala kartorna som visar utbredningsegenskaperna hos dessa vågor i atmosfären.

Mats är baserad på InnoSat-plattformen. Trots att InnoSat-satelliten är liten och relativt billig, så kommer den att kunna bidra med viktigt vetenskap. Den är framtagen för att klara av en mängd olika typer av vetenskaplig forskning i låg omloppsbana runt jorden. Plattformen är utformad för att kunna sändas upp som medpassagerare vid större satellituppsändningar. Den väger cirka 50 kilo och har en storlek på 60×70×85 cm. Satelliten utvecklas av OHB Sweden, ÅAC Microtec, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, Rymd- och plasmafysikgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan och Omnisys Instruments. Projektet finansieras av Rymdstyrelsen och satelliten är planerad för uppsändning 2019.

Mats instrument

Mats är den första satelliten som baseras på satellitplattformen InnoSat. Den kommer också fungera som ett pilotprojekt för Rymdstyrelsens ambition att driva ett program för att kontinuerligt kunna sända upp små och billiga vetenskapliga satelliter. Den 50 kilo tunga mikrosatelliten är planerad för uppsändning år 2019 och ska ligga i en solsynkron bana på 600 km höjd.

För att kunna registrera vågorna i tre dimensioner i de mellersta och lägre lagren i den delen av atmosfären som kallas termosfär, så ska Mats mäta två fenomen. Dessa är så kallade nattlysande moln och atmosfäriskt luftsken. Detta kommer att uppnås genom att fotografera genomskärningen på atmosfären (atmosfärsranden) i sex olika våglängder – två i UV (mellan 270-300 nm) och fyra i IR (760-780 nm). De två UV-kanalerna kommer att ge information om småskaliga strukturer som använder solljus som sprids av nattlysande moln medan IR-kanalen ger information om större vågskalor. Dessutom mäts atmosfärens temperatur genom att mäta en viss typ av ljus som syremolekyler avger.

Instrumentet använder ett teleskop med 3 speglar för att göra observationer. Bilder av atmosfärsranden tas med hjälp av 6 CCD-kanaler i olika våglängder.

Bilderna fångas av avancerade CCD-sensorer med elektronik som tillåter flexibel pixel-indelning och bildbehandling.. Teleskopoptiken och de interna instrumentens upplägg är noggrant utformade för att dämpa effekterna av ströljus. Av särskild betydelse är den mekaniska konstruktionen som ska minska inflödet av ströljus – ett slags solskydd. Detta görs genom att använda hela InnoSat-plattformens längd.

Mats plattform

InnoSat-plattformen är utformad för att maximera bärraketens volym som finns tillgänglig för sekundär nyttolast. Samtidigt måste plattformen kunna leverera tillräckligt med kraft. Solpanel och nyttolasten är de två faktorer som driver storleken på plattformen. En nyckelfaktor för att kunna möta kraven är att kunna tillhandahålla en så kallad dawn/dusk-omloppsbana och att kunna säkerställa orientering av satellit så att tillräckligt med ström kan alstras av solpanelerna. . Att ha solen från en sida reducerar mängden nödvändiga solpaneler i olika riktningar, vilket ger mer flexibilitet för nyttolastens placering. Plattformsavioniken är placerad i en modul (kallad servicemodul eller plattformsmodul) På ena sidan av plattformsmodulen sitter nyttolasten kopplad och på andra sidan fäster satelliten mot adaptern till bärraketen.

InnoSats standardplatform:

• S/C mass and size: 70 x 60 x 85 cm, ~50 kg (incl. payload)
• Max payload size: 65 x 53 x 48 cm (blue volume)
• Max payload mass: 15 kg
• Max payload power: 40 W (average)
• Solar array: 170 W installed power
• Downlink bitrate: 3-5 Mbps (S-band)
• Stabilization: 3-axis with RW and Star Tracker
• Orbit: 550 to 650 km dawn/dusk (SSO)
• Orbit determination: On-board GPS
• Payload can be Earth- Limb- or Space-facing

 

Läs mer om Sverige i rymden